Rejestracja

Przychodnia udostepnia mozliwosc zarejestrowania skierowan w sposób nastepujacy:

  • OSOBISCIE - wymagane dostarczenie oryginalu skierowania podczas wizyty w przychodni
  • ELEKTRONICZNIE - poprzez email karpaty230@gmail.com

WAZNE

Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1138, Swiadczeniobiorca jest obowiazany dostarczyc swiadczeniodawcy oryginal skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie pózniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na liste oczekujacych, pod rygorem skreslenia z listy oczekujacych. Do terminu dostarczenia swiadczeniodawcy oryginalu skierowania stosuje sie przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z pózn. zm.3).