Wdrożenie nowych usług w Spółdzielni

Spółdzielnia Inwalidów Karpaty wdrożyła nowe usługi do oferty Spółdzielni:

Warsztaty szycia na maszynach szwalniczych oraz usługa użyczenia maszyn szwalniczych.