Program grantowy

Spółdzielnia Inwalidów „KARPATY” realizuje projekt pn. „Doposażenie parku maszynowego  
Spółdzielni Inwalidów ‘’KARPATY” w nowe maszyny szwalnicze”.