Stacja uzdatniania wody


Listopad 2017r.
 

     Instalacja do uzdatniania wody.
 

          Powtarzające się od dłuższego czasu problemy związane z nieodpowiednią jakością wody pitnej w Spółdzielni zostały ostatecznie rozwiązane.
          Po wielu nieskutecznych zabiegach polegających na czyszczeniu studni, zbiornika wody oraz samej instalacji wodociągowej Zarząd zadecydował o zakupie i zamontowaniu nowoczesnej stacji uzdatnianaia wody wraz z lampą UV.
          Dzisiaj możemy z radością zakomunikować że płynąca w naszych kranach woda spełnia wszystkie najsurowsze normy, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. Fakt ten został potwierdzony wynikami badań wykonanymi przez specjalistyczne labolatorium oraz pozytywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Sączu.